TPHCM: Chùa Pháp Hoa – Q.6 tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/9 Ất Mùi .

27/11/2015 | Chùa Pháp Hoa, Tin Mới

Nhân ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/9 tại Chùa Pháp Hoa – Quận 6 đã tổ chức Lễ Quy Y Tam Bảo cho 108 người xin quy y thành Phật Tử.

* Sau đây là hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

ViaQuanAm (1)

ViaQuanAm (2)

ViaQuanAm (3)

ViaQuanAm (4)

ViaQuanAm (5)

ViaQuanAm (6)

ViaQuanAm (7)

ViaQuanAm (8)

ViaQuanAm (9)

ViaQuanAm (10)

ViaQuanAm (11)

ViaQuanAm (12)

ViaQuanAm (13)

ViaQuanAm (14)

ViaQuanAm (15)

ViaQuanAm (16)

ViaQuanAm (17)

ViaQuanAm (19)

ViaQuanAm (20)

ViaQuanAm (21)

ViaQuanAm (22)

ViaQuanAm (23)

 ViaQuanAm (25)

 ViaQuanAm (27)

ViaQuanAm (28)

ViaQuanAm (30)

 ViaQuanAm (32)

ViaQuanAm (33)

ViaQuanAm (34)

ViaQuanAm (35)

ViaQuanAm (36)

ViaQuanAm (37)

ViaQuanAm (38)

ViaQuanAm (39)

ViaQuanAm (40)

ViaQuanAm (41)

ViaQuanAm (42)

                                                                                                                                                                                           BBT Website

Comments

comments