Tổ Đình Vạn Thọ tổ chức thăm viếng và cúng dường các Trường Hạ TP

Tổ Đình Chùa Vạn Thọ: Tổ chức thăm viếng và cúng dường các Trường Hạ TP.

“Ba tháng An Cư tạo phước điền,
Cửu tuần tu học kết thiện duyên,
Mỗi Hạ đi qua thêm tuổi đạo,
Tạo bồi phước đức lợi nhơn thiên.”

Thật vậy, mùa An Cư Kiết Hạ là mùa tu học chuyên cần cho hàng Tăng lữ về Tam Vô lậu Học: Giới – Định – Huệ để làm lợi ích tự cá nhân và cũng là làm phật pháp Xương minh và trường tồn. Mùa An Cư cũng là mùa kết duyên tạo phước điền của hàng phật tử. Nên ngày 28/07/2013, HT.Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ tổ chức: Cử chư Tăng hướng dẫn phật tử đi cúng dường 7 trường Hạ trong Thành phố để phật tử chiêm bái và dâng lễ phẩm tịnh tài cúng dường chư Tăng Ni đang Kiết Hạ.

Phần cúng dường mỗi trường Hạ gồm:
– 100 kg gạo
– 10 thùng mì gói
– 2 bao bún
– 10 lít dầu
-Tiền mặt = 5 triệu hoặc 7 triệu

* Hình ảnh đoàn đi cúng Hạ:

truongha2013-1

truongha2013-2

truongha2013-3

truongha2013-4

truongha2013-5

truongha2013-6

truongha2013-7

truongha2013-8

truongha2013-9

truongha2013-10

truongha2013-11

truongha2013-12

truongha2013-13

truongha2013-14

truongha2013-15

truongha2013-16

truongha2013-17

truongha2013-18

truongha2013-19

truongha2013-20

truongha2013-21

truongha2013-21a

truongha2013-22

truongha2013-23

truongha2013-24

truongha2013-25

truongha2013-26

truongha2013-27

truongha2013-28

                                                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments