Tổ Đình Vạn Thọ Q.1 đón tiếp phái đoàn nhân dịp đầu năm mới.

Chiều mùng 2 Tết phái đoàn Tổ Đình Chùa Phổ Quang Quận Phú Nhuận do HT.Thích Thanh Hùng đã hướng dẫn Chư Tăng phật tử đến Chúc Tết Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ.

Hình ảnh Chúc Tết tại Tổ Đình Vạn Thọ:

tiepphaidoan_2014-1

tiepphaidoan_2014-2

tiepphaidoan_2014-3

tiepphaidoan_2014-4

tiepphaidoan_2014-5

tiepphaidoan_2014-6

tiepphaidoan_2014-7

tiepphaidoan_2014-8

tiepphaidoan_2014-9

tiepphaidoan_2014-10

tiepphaidoan_2014-11

tiepphaidoan_2014-12

tiepphaidoan_2014-13

tiepphaidoan_2014-14

tiepphaidoan_2014-15

tiepphaidoan_2014-16

tiepphaidoan_2014-17

tiepphaidoan_2014-18

tiepphaidoan_2014-19

tiepphaidoan_2014-20

tiepphaidoan_2014-21

tiepphaidoan_2014-22

tiepphaidoan_2014-24

tiepphaidoan_2014-25

tiepphaidoan_2014-26

                                                                                                                                                                                                 BBT Website

Comments

comments