Tổ Đình Vạn Thọ: Chư Tăng cùng phật tử chúc Tết Quý Hòa Thượng.

Chiều mùng 2 Tết Ất Mùi, HT Trụ Trì Tổ Đình Phổ Quang Phú Nhuận đã hướng dẫn Chư Tăng và phật tử các ban TĐ Phổ Quang đến chúc Tết Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ.

Chuctet_TDVT_2015-1

Chuctet_TDVT_2015-2

Chuctet_TDVT_2015-5

Chuctet_TDVT_2015-6

Chuctet_TDVT_2015-8

Chuctet_TDVT_2015-9

Chuctet_TDVT_2015-10

Chuctet_TDVT_2015-11

Chuctet_TDVT_2015-12

Chuctet_TDVT_2015-13

Chuctet_TDVT_2015-14

Chuctet_TDVT_2015-15

Chuctet_TDVT_2015-16

Chuctet_TDVT_2015-18

Chuctet_TDVT_2015-20

Chuctet_TDVT_2015-21

Chuctet_TDVT_2015-23

Chiều mùng 2 Tết Ất Mùi, HT Trụ Trì Tổ Đình Phổ Quang Phú Nhuận đã hướng dẫn Chư Tăng và phật tử các ban TĐ Phổ Quang đến chúc Tết Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ.

     chuctet_TDPQ_2015-2

chuctet_TDPQ_2015-4

chuctet_TDPQ_2015-8

chuctet_TDPQ_2015-11

chuctet_TDPQ_2015-12

chuctet_TDPQ_2015-13

chuctet_TDPQ_2015-14

chuctet_TDPQ_2015-15

chuctet_TDPQ_2015-16

chuctet_TDPQ_2015-17

chuctet_TDPQ_2015-18

chuctet_TDPQ_2015-19

chuctet_TDPQ_2015-20

chuctet_TDPQ_2015-21

chuctet_TDPQ_2015-22

chuctet_TDPQ_2015-23

chuctet_TDPQ_2015-24

chuctet_TDPQ_2015-25

chuctet_TDPQ_2015-26

                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments