Tiền Giang: Chùa Kim Thiền trang nghiêm lễ Huý Kỵ ân sư.

Tiền Giang: Chùa Kim Thiền trang nghiêm lễ Huý Kỵ ân sư

 

   Cổ nhân dạy rằng: “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
                                        Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền.”


Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật. Mùng 6-7/05 Ất Mùi, nhằm 21-22/06/2015, Môn nhân pháp quyến long trọng tổ chức tưởng niệm lần thứ 3 ngày viên tịch của ân sư là Cố TT Thích Minh Hiện-Khai sơn Chùa Kim Thiền, Cù Lao Tân Thới, H.Tân Phú Đông, T.Tiền Giang sở tại.
Chương trình lễ bao gồm: Tụng Kinh Địa Tạng, diễu hành Hoa Đăng thắp sáng, nhiễu Tháp, Tiến cúng Giác Linh, Cúng dường Trai Tăng, thọ trai, và cuối cùng là phát 120 phần quà từ thiện cho người nghèo tại địa phương.

“Thuyền giải thoát xuôi buồm về đất Phật,
Hình Ân Sư đẹp mãi dưới trời Nam”

* Mời quý vị xem hình ảnh buổi lễ:

                                                                                                                                                                      BBT Website

Comments

comments