Tiền Giang – Chùa Kim Thiền: Cúng Vía Miếu Bà

Ngày 24 tháng 02 năm Ất Mùi (12/04/2015), Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang, tổ chức cúng vía Miếu Bà KT: Cầu phong điều vũ thuận quốc thới dân và cầu an bá gia bá tánh.

Sáng 8giờ Tụng Kinh tại Chánh Điện, 9giờ 30 lễ cầu nguyện tại Miếu Bà và đoàn Nhạc Công biểu diễn nghệ thuật dâng Bà nhân ngày lễ vía.

* Mời quý vị xem hình: Tụng Kinh cầu an tại Miếu Bà:

KT_TungKinh_MB15-1

KT_TungKinh_MB15-2

KT_TungKinh_MB15-5

KT_TungKinh_MB15-6

KT_TungKinh_MB15-8

* Đoàn nhạc công biểu diễn cúng Bà:

KT_Dien1_MB15-1

KT_Dien1_MB15-3

KT_Dien1_MB15-5

KT_Dien1_MB15-8

KT_Dien1_MB15-10

KT_Dien2_MB15-3

KT_Dien2_MB15-4

KT_Dien2_MB15-6

KT_Dien3_MB15-1

KT_Dien4_MB15-1

KT_Dien4_MB15-5

KT_Dien4_MB15-6

KT_Dien4_MB15-7

KT_Dien4_MB15-8

KT_Dien5_MB15-2

KT_Dien5_MB15-3

KT_Dien5_MB15-5

KT_Dien5_MB15-6

* Những hình ảnh khác được ghi nhận tại Chùa:

KT_MB15_khac-1

KT_MB15_khac-2

KT_MB15_khac7

KT_MB15_khac8

KT_MB15_khac14

                                                                                                                                                          BBT Website

Comments

comments