HT Thích Phổ Thượng

ThinhCotHT150

Lễ Thỉnh Cốt HT Thích Phổ Thượng Nhập Tháp
19/11/2015

Sáng ngày 4/2/2013 (nhằm ngày 24/12/Nhâm Thìn) tại Chùa Linh Quang – Quận Bình Thạnh...