Sớt bát lần I – mùa An Cư Kiết Hạ tại Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Q.1

Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Q.1: Mùa An Cư Kiết Hạ PL 2557. Theo Luật Tạng Tỳ Ni – Phật chế định: Vào mùa mưa từ Rằm tháng tư đến Rằm tháng bảy ÂL , Chư Tăng Ni các nơi đều câu hội về các trú xứ Tòng Lâm Tự Viện để kiết giới An Cư tu tập Giới – Định – Tuệ. Pháp An Cư Kiết Hạ (ACKH) ra đời là nhằm hướng đến tự thân mỗi hành giả xuất gia có môi trường , điều kiện lý tưởng để tu tập thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát.

Tại nơi đạo tràng ACKH chư hành giả được sinh hoạt tu tập : tọa thiền, tụng niệm, kinh hành niệm, học tập nghe giảng, ôn Kinh – Luật – Luận và tập sinh hoạt hành trụ tọa ngọa theo quy cũ thiền môn để rèn luyện tư cách hoàn thiện của người Trưởng Tử Như Lai.

Năm nay 2013, tại Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Q.1, HT.Thích Thanh Sơn – Trưởng Ban Tổ Chức, Thiền Chủ kiêm Hóa Chủ đã mở khóa ACKH tập trung cho 63 Chư Tăng về tu học trong 3 tháng. Mọi sinh hoạt tu học đã ổn định và nghiêm minh nên phật tử rất tín nhiệm.

Để tạo cơ hội cho phật tử gieo duyên nơi Tam Bảo theo cách làm tái hiện hình ảnh giáo đoàn thời Phật đi vân du hóa duyên. Nên ngày 15/6/2013 nhằm Mùng 08/5 Quý Tỵ, Hòa Thượng Thiền Chủ tổ chức lễ sớt bát (khất thực) đến giáo đoàn Chư Tăng. Phật tử phát tâm cúng dường thực phẩm, tứ vật dụng, thuốc uống, tịnh tài và dâng y ca sa để tạo nhân duyên thù thắng trong mùa An Cư.

* BBT xin giới thiệu những hình ảnh của buổi lễ:

sobat_lanI-1

sobat_lanI-2

sobat_lanI-3

sobat_lanI-4

sobat_lanI-5

sobat_lanI-6

sobat_lanI-7

sobat_lanI-8

sobat_lanI-9

sobat_lanI-10

sobat_lanI-11

sobat_lanI-12

sobat_lanI-13-1

sobat_lanI-14

sobat_lanI-15

sobat_lanI-16

sobat_lanI-17

sobat_lanI-18

sobat_lanI-19

sobat_lanI-20

sobat_lanI-21

sobat_lanI-22

sobat_lanI-23

sobat_lanI-24

sobat_lanI-25

sobat_lanI-26

sobat_lanI-27

sobat_lanI-28

sobat_lanI-29

sobat_lanI-30

                                                                                                                                                                  BBT Website

Comments

comments