Mừng Thế Tôn giáng thế

02/12/2015 | Thơ văn

Vô Ưu tưng bừng nở

Mừng đón Phật ra đời
Rằm tháng Tư rực rỡ
Vừa nắng rạng ban mai
Ca Tỳ La nối dài
Lâm Tỳ Ni trổi nhạc
Ngàn hoa kết lối hài
Ngàn hương bay ngào ngạt
Giáng Trần đi bảy bước
Từng bước nở hoa sen
Pháp giới đã lên đèn
Phá tan màn tăm tối
Mười phương như mở hội
Ba cõi đều hoan ca
Hướng về cõi Ta Bà
Mừng Thế Tôn giáng thế

Comments

comments