Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2013.

Chùa Linh Quang, Phường 2, Bình Thạnh: Trên tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, nên phật tử tổ chức mừng ngày Nhà Giáo nhằm tôn vinh Thầy Cô người đã cho con em ta kiến thức và khuyến khích người trò nhớ ơn giáo dục phải chăm ngoan và hướng về tương lai tốt đẹp.

Trong ngày này phật tử cũng chúc mừng những sự tốt đẹp đến Thầy Trụ Trì.

2011_2013-1

2011_2013-2

2011_2013-3

2011_2013-4

2011_2013-5

2011_2013-6

2011_2013-7

2011_2013-8

2011_2013-9

2011_2013-10

2011_2013-11

2011_2013-12

2011_2013-13

2011_2013-14

2011_2013-15

                                                                                                                                                                       BBT Website

Comments

comments