Mùa Xuân Ất Mùi – 2015 tại Chùa Kim Thiền

Mùa Xuân Ất Mùi – 2015 ở vùng quê Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, H.Tân Phú Đông , Tỉnh Tiền Giang     

XuanKimThien2015-1

XuanKimThien2015-2

XuanKimThien2015-3

XuanKimThien2015-5

XuanKimThien2015-6

XuanKimThien2015-8

XuanKimThien2015-9

XuanKimThien2015-10

XuanKimThien2015-11

XuanKimThien2015-12

XuanKimThien2015-13

XuanKimThien2015-15

XuanKimThien2015-16

XuanKimThien2015-18

XuanKimThien2015-19

XuanKimThien2015-20

XuanKimThien2015-21

XuanKimThien2015-24

XuanKimThien2015-25

XuanKimThien2015-26

XuanKimThien2015-29

XuanKimThien2015-30

XuanKimThien2015-31

                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments