Lược sử – Chùa Linh Quang

Lược sử
Chùa Linh Quang
280/93 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh

chualinhquang

Chùa được xây dựng trên gò cao cù lao Xóm Vườn Cau xung quanh có nhiều dừa nước, Thôn Bình Hòa, Tỉnh Gia Định – Nay thuộc Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Năm 1943, các Bô lão mời Đại Sư Huệ Nhựt – Người sáng lập hệ phái Khất Sĩ Bắc Tông Việt Nam, về nơi đây thành lập Chùa và thỉnh Phật thờ. Sau đó Tổ cử hai vị đệ tử là Hòa Thượng Thích Phổ Ứng – làm trụ trì và Hòa Thượng Thích Phổ Thượng – làm phó, trông nom và làm Phật sự hoằng dương chánh pháp, nhưng đến năm 1953 Hòa Thượng Phổ Ứng qua Quận 4 lập cơ sở mới là Linh Quang Tịnh Xá.

Từ năm 1953, Hòa Thượng Thích Phổ Thượng – Trụ Trì cùng các Phật tử đắp đất mở rộng và xây dựng Chánh điện Chùa: tường gạch, lợp tole. Các Phật tử bấy giờ đã tham dự như: Ông Phổ Lễ (Ông nội Cô Giáo Ngọc), Ông Phổ Lý, Ông Năm (ba cô Diệu Đạo), Ông Tám (ba cô Diệu Hoàng), Ông Mười , Ông Ba Huấn, Cô Diệu Tăng, Bà Thiện Thao, Bà Thiện Mai, Bà Thiện Hòa… và những vị này cũng là những vị đầu tiên trong Ban Hộ Niệm Chùa và gia đình Phật tử Giác Đạt cũng hình thành và sinh hoạt ở đây từ năm 1961.

– Năm 1969, Hòa Thượng Trụ Trì cho vẽ sơ đồ xây dựng trường học Linh Quang với thiết kế khá quy mô, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn: chiến tranh, phương tiện đi lại, dân cư còn thưa… nên công việc chưa thực hiện hoàn tất.

– Từ sau giải phóng – 1975: Hòa Thượng vì tuổi cao sức yếu nên giao sự điều hành sinh hoạt hàng ngày cho đệ tử, Ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật và khuyến tấn đệ tử làm Phật sự các nơi.

– Ngày 04/11/1998, Hòa Thượng Phổ Thượng lập Di chúc và bàn giao Chùa Linh Quang cho Hòa Thượng Từ Hiệp và Hòa Thượng Thanh Sơn trong Tông Phong Tổ Đình Vạn Thọ Quận 1. Sau đó Hòa Thượng Từ Hiệp lại giao Hòa Thượng Thanh Sơn lãnh trách nhiệm toàn quyền điều hành Chùa Linh Quang. Hòa Thượng Thanh Sơn – Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ Quận I đã cử Đại Đức Thích Minh Quang và Đại Đức Thích Liễu Thành về lo Phật sự hàng ngày ở Chùa.

– Ngày 21/04/2009, Giáo Hội đã Bổ Nhiệm Hòa Thượng Thích Thanh Sơn – làm viện Chủ và Đại Đức Thích Minh Quang – làm Trụ Trì Chùa Linh Quang, để hướng dẫn Chư Tăng Phật Tử nơi đây tu học đúng chánh pháp.

– Phật Đản tháng 4 ÂL – 2009, Chùa được trùng tu bán kiên cố: Nâng toàn bộ máy tole, dựng mặt tiền, nâng nền, lát gạch, xây hàng rào sân…

– Tháng 12/2012: Trùng Tu Tháp Tổ, Cổng và khắc chạm bộ liễn gỗ ở chánh điện và hai bộ liễn bằng đá ở cổng Tam Quan.

– Chùa hiện sinh hoạt tu học ổn định, các khóa lễ Phật tử về tham dự đông đảo trang nghiêm. Chùa có nuôi các chú tiểu ăn học nghiêm túc. Hàng tháng chùa có phát hành hai kỳ “Bún Riêu Chay – Tịnh Tâm” miễn phí vào mùng 1 và rằm âm lịch dành cho mọi đối tượng tập ăn chay. Những ngày lễ lớn Chùa còn tổ chức phát quà từ thiện cho người nghèo neo đơn và tham gia các phong trào khác ích nước lợi dân của địa phương và Ban Đại diện Phật Giáo Bình Thạnh kêu gọi.

Dự kiến tương lai Chùa sẽ có chương trình đại trùng tu toàn bộ ngôi chánh điện theo cấu trúc hiện đại cao ráo tiện nghi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Chư Tăng , Phật tử tại địa phương. Và chương trình trọng yếu của Chùa vẫn là nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài. Đó là nhiệm vụ chánh của người trưởng tử Như Lai: Thượng Hoằng Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh, báo Phật ân đức.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Linh Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2013

* Hình ảnh Chùa Linh Quang:

ChuaLinhQuang-1

ChuaLinhQuang-2

ChuaLinhQuang-4

ChuaLinhQuang-5

ChuaLinhQuang-6

ChuaLinhQuang-7

ChuaLinhQuang-8

ChuaLinhQuang-9

ChuaLinhQuang-10

ChuaLinhQuang-11

ChuaLinhQuang-12

ChuaLinhQuang-13

ChuaLinhQuang-14

ChuaLinhQuang-15

ChuaLinhQuang-16

ChuaLinhQuang-18

ChuaLinhQuang-19

ChuaLinhQuang-20

ChuaLinhQuang-22

                                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments