Lễ Thỉnh Xá Lợi và Dâng Y cúng dường tại Tổ Đình Vạn Thọ

Tổ Đình Vạn Thọ Q1: Lễ Thỉnh Xá Lợi và Dâng Y cúng dường.

Xá Lợi là những thánh thể, là sinh thân của Đức Phật từ sự tu tập chứng đắc, sau khi tịch diệt (nhập Niết Bàn) nhục thân Ngài được thiêu để lại tro cốt. Những tro cốt đó kết tụ tựa như ngọc trai lớn nhỏ, đủ màu sắc: xanh, vàng, đỏ,… óng ánh như pha lê, nhưng rất mầu nhiệm và Linh hiển. Thỉnh và chiêm bái xá lợi là để cho hàng phật tử và chúng sanh các nơi có cơ hội, nhân duyên gần gũi tự do đảnh lễ xá lợi như là đảnh lễ Kim Thân Phật còn tại thế vậy.

Vì ý nghĩ đó, ngày 05/08/2013 (nhằm 29/06 Quý Tỵ); Cô Bảy Thảo và TT.Nhựt Dân đã hỷ cúng 99 tháp nhỏ chứa những hạt nhỏ xá lợi phật đến Tổ Đình Vạn Thọ và 65 vị chư Tăng đang An Cư Kiết Hạ tại Tổ Đình. Buổi lễ cung nghinh và thỉnh xá lợi tôn thờ được diễn ra rất trang nghiêm và long trọng.

Sau đây là hình của buổi lễ:

ThinhXaLoi_2013-1

ThinhXaLoi_2013-2

ThinhXaLoi_2013-3

ThinhXaLoi_2013-4

ThinhXaLoi_2013-5

ThinhXaLoi_2013-6

ThinhXaLoi_2013-7

ThinhXaLoi_2013-8

ThinhXaLoi_2013-9

ThinhXaLoi_2013-10

ThinhXaLoi_2013-11

ThinhXaLoi_2013-12

ThinhXaLoi_2013-13

ThinhXaLoi_2013-14

ThinhXaLoi_2013-15

ThinhXaLoi_2013-16

ThinhXaLoi_2013-17

ThinhXaLoi_2013-18

ThinhXaLoi_2013-19

ThinhXaLoi_2013-20

ThinhXaLoi_2013-21

ThinhXaLoi_2013-22

ThinhXaLoi_2013-23

ThinhXaLoi_2013-24

ThinhXaLoi_2013-25

ThinhXaLoi_2013-26

ThinhXaLoi_2013-27

ThinhXaLoi_2013-28

ThinhXaLoi_2013-29

ThinhXaLoi_2013-30

ThinhXaLoi_2013-31

ThinhXaLoi_2013-32

                                                                                                                                                                          BBT Website

Comments

comments