Lễ Tết Nguyên Tiêu – Cúng Rằm Thượng Ngươn tại Chùa Linh Quang.

Ngày 15 tháng giêng ÂL là Ngày Rằm Thượng Ngươn và cũng gọi là Tết Nguyên Tiêu. Đây là một trong những Rằm lớn của Phật Giáo và dân tộc Việt Nam có từ ngàn xưa. Ngày này mọi người các nơi rủ nhau đi chùa viếng cảnh, lễ Phật, tụng kinh cầu phước báu bình an.

Tại đạo tràng Chùa Linh Quang, Chư Tăng phật tử tụng kinh Dược Sư, trì chú giải hạn và tổ chức “Bún Riêu Tịnh Tâm” cho thập phương bá tánh tập ăn chay và thực hành lời Phật. Mọi người thật hoan hỷ và an lạc trong ngày cúng Rằm Thượng Ngươn này.

Hình ảnh lễ hội:

RamLQ_14-2

RamLQ_14-3

RamLQ_14-4

RamLQ_14-5

RamLQ_14-6

RamLQ_14-7

RamLQ_14-8

RamLQ_14-9

RamLQ_14-10

RamLQ_14-11

RamLQ_14-12

RamLQ_14-13

RamLQ_14-14

RamLQ_14-15

RamLQ_14-16

RamLQ_14-17

                                                                                                                                                                           BBT Website

Comments

comments