Lễ tắm Phật tại Chùa Linh Quang, P.2, Quận Bình Thạnh

Hòa chung không khí mùa Phật đản đang diễn ra khắp cả nước. Sáng ngày 1/6/2015 ( 15 tháng Tư Âm lịch), lễ tắm Phật đã được diễn ra tại Chùa Linh Quang , P.2, Quận Bình Thạnh . Dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì Tăng ni cùng hàng trăm quý Phật tử đã thực hiện nghi lễ tắm Phật để tỏ lòng thành kính.

* Sau đây là hình ảnh buổi lễ:  Tại Chùa Linh Quang

TamPhatLQ2015-(1)

TamPhatLQ2015-(2)

TamPhatLQ2015-(3)

TamPhatLQ2015-(4)

TamPhatLQ2015-(5)

TamPhatLQ2015-(6)

TamPhatLQ2015-(7)

TamPhatLQ2015-(8)

TamPhatLQ2015-(9)

TamPhatLQ2015-(10)

TamPhatLQ2015-(11)

TamPhatLQ2015-(12)

TamPhatLQ2015-(13)

TamPhatLQ2015-(14)

TamPhatLQ2015-(15)

TamPhatLQ2015-(16)

TamPhatLQ2015-(17)

TamPhatLQ2015-(18)

TamPhatLQ2015-(19)

TamPhatLQ2015-(20)

TamPhatLQ2015-(21)

TuthienLQ2015-(1)

TuthienLQ2015-(2)

TuthienLQ2015-(3)

* Đại lễ Phật đản tại Chùa Pháp Hoa Quận 6:

TamPhatPH2015-(1)

TamPhatPH2015-(2)

TamPhatPH2015-(4)

TamPhatPH2015-(5)

TamPhatPH2015-(6)

TamPhatPH2015-(7)

TamPhatPH2015-(8)

TamPhatPH2015-(9)

TamPhatPH2015-(10)

TamPhatPH2015-(11)

 TuthienPH2015-(1)

TuthienPH2015-(2)

                                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments