Lễ Sớt Bát tại Tổ Đình Vạn Thọ TP.HCM

Tổ Đình Vạn Thọ – TPHCM: Lễ Sớt Bát – tái hiện hình ảnh Giáo Đoàn thời Phật còn tại thế đi khất thực hóa duyên độ chúng hữu tình.
Ngày 27 tháng 5 năm Ất Mùi (nhằm 12/7/2015) tại Trường Hạ Tổ Đình Chùa Vạn Thọ P.Tân Định, Quận 1, HT Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Q.1 trang nghiêm tổ chức lễ Sớt Bát lần 2 trong khóa An Cư Kiết Hạ năm nay.
Đây cũng là làm sống lại hình ảnh giáo đoàn thời Phật còn tại thế và Lễ Sớt Bát cũng là tạo nhân duyên đối với phật tử và các tầng lớp nhân dân địa phương gieo duyên lành đối với Phật Pháp.

* Mời quý vị xem hình:

VT_kyniemSB20151

VT_kyniemSB20152

VT_kyniemSB20153

VT_kyniemSB20154

VT_kyniemSB20155

VT_kyniemSB20156

VT_kyniemSB20157

VT_kyniemSB20158

VT_kyniemSB20159

VT_kyniemSB201510

VT_kyniemSB201511

VT_kyniemSB201512

VT_kyniemSB201514

VT_kyniemSB201515

VTSB_TraiTang20152

VTSB_TraiTang20153

VTSB_TraiTang20155

VTSB_TraiTang20156

VTSB_TraiTang20157

VTSB_TraiTang20158

VTSB_TraiTang20159

VTSB_TraiTang201510

VTSB_TraiTang201511

                                                                                                                                                             BBT Website

 

Comments

comments