Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Quang Quận Bình Thạnh.

22/11/2015 | Chùa Linh Quang, Tin Mới

Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Quang: 9 giờ, ngày 15 tháng 4 năm Giáp Ngọ (13/5/2014) đạo tràng Chùa Linh Quang long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản PL 2558 – DL 2014.

Bắt đầu buổi lễ: Múa lân, văn nghệ, nói ý nghĩa Phật Đản, sau đó là nghi lễ cúng dường Phật Đản. Từng lời kinh ngân vang ca ngợi Đức Thế Tôn vĩ đại thị hiện trong cõi đời . Tiếp theo là: Lễ Tắm Phật và nhiễu hành cúng dường. Kết thúc khóa lễ thập phương bá tánh dùng bún riêu tịnh tâm chay trong niềm hoan hỷ an lạc.

12 giờ cùng ngày Chùa Linh Quang đã phát 250 phần quà từ thiện cho người nghèo tại địa phương trong mùa Phật Đản.

* Mời quý vị xem hình:

TamPhat_LQ_2014-1a

TamPhat_LQ_2014-1c

TamPhat_LQ_2014-2

TamPhat_LQ_2014-3

TamPhat_LQ_2014-4

TamPhat_LQ_2014-5

TamPhat_LQ_2014-6

TamPhat_LQ_2014-7

TamPhat_LQ_2014-8

TamPhat_LQ_2014-9

TamPhat_LQ_2014-10

TamPhat_LQ_2014-11

TamPhat_LQ_2014-12

TamPhat_LQ_2014-13

TamPhat_LQ_2014-14

TamPhat_LQ_2014-15

TamPhat_LQ_2014-16

TamPhat_LQ_2014-17

TamPhat_LQ_2014-19

TamPhat_LQ_2014-20

TamPhat_LQ_2014-21

TamPhat_LQ_2014-22

TamPhat_LQ_2014-23

TamPhat_LQ_2014-24

TamPhat_LQ_2014-25

TamPhat_LQ_2014-26

TamPhat_LQ_2014-27

TamPhat_LQ_2014-28

TamPhat_LQ_2014-29

TamPhat_LQ_2014-30

TamPhat_LQ_2014-31

TamPhat_LQ_2014-32

TamPhat_LQ_2014-33

TamPhat_LQ_2014-34

TamPhat_LQ_2014-35

TamPhat_LQ_2014-36

TamPhat_LQ_2014-37

TamPhat_LQ_2014-38

TamPhat_LQ_2014-39

TamPhat_LQ_2014-40

TamPhat_LQ_2014-41

TamPhat_LQ_2014-42

TamPhat_LQ_2014-43

TamPhat_LQ_2014-44

TamPhat_LQ_2014-45

                                                                                                                                                             BBT Website

Comments

comments