Lễ Mãn Hạ tại Chùa Vạn Thọ Quận 1.

Ngày 12/7 Quý Tỵ (18/8/2013), Ban Trị Sự Phật Giáo Q1 đã long trọng tổ chức thành tựu lễ Mãn Hạ khóa An Cư tập trung Q.1. Được biết khóa Hạ tập trung tại Tổ Đình vạn Thọ có 59 Hành giả An Cư, được bắt đầu từ 16/4 ÂL – 2013 . Sau 3 tháng tu trì nghiêm mật đến đây đã thành tựu viên mãn.
Chiều 14h khóa Hạ tổ chức bế Giảng. Tối 19h: Chư Tăng làm lễ đối thú Tự Tứ, cuối cùng là lễ dâng Y Ca Sa và Khánh Tuế Hòa Thượng chứng minh.

Mời quý vị xem hình ảnh buổi lễ:

manha2013-1

manha2013-2

manha2013-3

manha2013-4

manha2013-5

manha2013-6

manha2013-7

manha2013-8

manha2013-9

manha2013-10

manha2013-11

manha2013-12

manha2013-13

manha2013-14

manha2013-15

manha2013-16

manha2013-17

manha2013-18

manha2013-19

manha2013-20

manha2013-21

manha2013-22

manha2013-23

manha2013-24

manha2013-25

manha2013-26

manha2013-27

manha2013-28

manha2013-29

manha2013-30

manha2013-31

manha2013-32

* Hình ảnh lễ Tự Tứ và dâng Y Ca Sa:

dangy2013-1

dangy2013-2

dangy2013-3

dangy2013-4

dangy2013-5

dangy2013-6

dangy2013-7

dangy2013-8

dangy2013-9

dangy2013-10

dangy2013-11

dangy2013-12

* Hình ảnh Khánh Tuế Hòa Thượng:

khanhtue2013-1

khanhtue2013-2

khanhtue2013-3

khanhtue2013-4

khanhtue2013-5

khanhtue2013-6

khanhtue2013-7

khanhtue2013-8

* Hình ảnh chúc thọ nhân mùa lễ Vu Lan:

chuctho2013-1

chuctho2013-3

chuctho2013-4

chuctho2013-5

chuctho2013-6

chuctho2013-7

chuctho2013-8

chuctho2013-9

chuctho2013-10

chuctho2013-11

chuctho2013-12

chuctho2013-13

                                                                                                                                                                                        BBT Website

Comments

comments