Lễ Giỗ Tổ Khai Sơn tại Chùa Linh Quang P.2 Q.Bình Thạnh.

Chùa Linh Quang P.2 Q. Bình Thạnh: Giỗ Tổ Khai Sơn

Mùng 10/12 Giáp Ngọ (02/02/2015) Bổn Tự tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Huệ Nhựt – người khai sơn Chùa Linh Quang sở tại. Buổi lễ được đông đảo Chư Tăng Ni phật tử tham dự. Trong buổi lễ Thầy Trụ Trì đã ôn lại những công đức hoằng pháp lợi sanh của Tổ để thế hệ hậu bối noi theo tu học.

Cũng nhân ngày này Chư Tăng Ni cầu nguyện cầu siêu bá nhựt cho hương linh cụ ông Trần Quê – PD Trí Huệ và ngày chung thất cho vong linh Trần Duy Ngọc, PD Quảng Siêu, 58 tuổi, Mất 18/10 ÂL.

Cuối cùng là lễ cúng dường Trai Tăng và phật tử thọ trai:

* Hình của buổi lễ :  Ảnh Tụng Kinh

Gio222015-1

Gio222015-2

Gio222015-3

Gio222015-4

Gio222015-5

Gio222015-6

Gio222015-7

Gio222015-8

Gio222015-9

Gio222015-10

Gio222015-11

Hình cúng quả đường:

Gio222015-12

Gio222015-13

Gio222015-14

Gio222015-15

Gio222015-16

Gio222015-17

Gio222015-18

Gio222015-19

Gio222015-20

Gio222015-21

Gio222015-22a

Gio222015-23

Gio222015-25

Gio222015-26

                                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments