Lễ đón Giao Thừa Xuân Quý Tỵ

  • Hình ảnh Chùa Linh Quang đón Giao Thừa Xuân Quý Tỵ :

XuanLQ-1

XuanLQ-2

XuanLQ-3

XuanLQ-4

XuanLQ-5

XuanLQ-6

XuanLQ-7

XuanLQ-8

XuanLQ-9

XuanLQ-10

XuanLQ-11

XuanLQ-13

XuanLQ-14

XuanLQ-15

XuanLQ-16

XuanLQ-17

XuanLQ-19

XuanLQ-20

XuanLQ-21

XuanLQ-22

 

                                                                                                                                                                                 BBT Website

Comments

comments