Lễ đón giao thừa xuân Giáp Ngọ tại Chùa Linh Quang.

Lễ đón giao thừa, đón Chư Thiên. Nghinh xuân chúc phúc tại Chùa Linh Quang.

giaothua2014-1

giaothua2014-3

giaothua2014-4

giaothua2014-5

giaothua2014-6

giaothua2014-7

giaothua2014-8

giaothua2014-9

giaothua2014-11

giaothua2014-12

giaothua2014-13

giaothua2014-14

giaothua2014-15

giaothua2014-16

giaothua2014-17

giaothua2014-19

giaothua2014-20

giaothua2014-21

giaothua2014-24

giaothua2014-25

giaothua2014-27

giaothua2014-29

giaothua2014-30

giaothua2014-31

giaothua2014-33

giaothua2014-34

giaothua2014-35 giaothua2014-36

giaothua2014-37

giaothua2014-39

giaothua2014-40

giaothua2014-41

giaothua2014-42

giaothua2014-43

giaothua2014-44

giaothua2014-45

giaothua2014-46

giaothua2014-47

giaothua2014-48

giaothua2014-49

giaothua2014-51

                                                                                                                                                                                            BBT Website

Comments

comments