Lễ Di Quan và hoả táng Sư Cô Diệu Ngọc

Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Quận 1: Cử hành lễ Di Quan và hoả táng Sư Cô Diệu Ngọc.

Sáng 7 giờ, ngày 30/7/2013 (23/6 Quý Tỵ), Ban Tổ Chức và môn nhơn hiếu quyến long trọng tổ chức lễ di quan Sư Cô TN Đồng Hạnh hiệu Diệu Ngọc đến đài hoả táng Bình Hưng Hoà – Huyện Tân Phú TPHCM.

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thanh Sơn – Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ, HT. Thích Thanh Hùng – Trụ Trì Tổ Đình Phổ Quang quận Phú Nhuận, HT. Thích Trí Thông, TT.Thích Nguyên Đắc, TT.Thích Minh Quang – Chánh Na trường Hạ Vạn Thọ, Ni Trưởng Như Giác – Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận, và đông đảo Chư Tăng Ni phật tử các tự viện: Tổ Đình Vạn Thọ, Tổ Đình Phổ Quang, Chùa Linh Quang – P.2 – Bình Thạnh, Chùa Báo Ân – Đa Kao – Quận 1, Chùa Phước Long – Bến Tre , Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận, Pháp Bửu, Quảng Thành, Bửu Vương, các đạo tràng Tổ Đình Vạn Thọ, và thân bằng quyến thuộc… đã đến tụng kinh niệm phật tiễn đưa Sư Cô lần cuối đến đài hoả táng để trà tỳ.

Linh vị và tro cốt Sư Cô Diệu Ngọc được Hoà Thượng Bổn Sư cho phép an trí thờ tại Tổ Đình Vạn Thọ.

* Mời các vị xem hình ảnh lễ di quan:

DiQuan-1

DiQuan-2

DiQuan-3

DiQuan-4

DiQuan-5

DiQuan-6

DiQuan-7

DiQuan-8

DiQuan-10

* Chuẩn bị xuất hành đến đài hoả táng:

xuathanh-1

xuathanh-3

xuathanh-4

xuathanh-5

xuathanh-6

xuathanh-7

xuathanh-8

xuathanh-9

xuathanh-10

xuathanh-11

xuathanh-13

xuathanh-14

xuathanh-15

* Hình ảnh tại đài hỏa táng:

 HoaTang-1

HoaTang-3

HoaTang-4

HoaTang-5

HoaTang-6

HoaTang-7

HoaTang-8

HoaTang-9

HoaTang-10

HoaTang-11

* Hình ảnh thỉnh cốt – An Vị Sư Cô tại Chùa Vạn Thọ:

AnVi-1

AnVi-2

AnVi-3

AnVi-5

AnVi-6

                                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments