Khai Đàn Dược Sư – Cúng Rằm Thượng Ngươn

Chùa Linh Quang khai đàn “Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư” từ mùng 1 Tết và sẽ tụng đến cuối tháng giêng. Ngày 15/01 Quý Tỵ – Chùa tổ chức cúng “Rằm Thượng Ngươn” rất trang trọng: Phật tử về tham dự rất đông tham gia tụng kinh, cầu nguyện: Sức khỏe bình an cho bản thân, gia đình và cầu quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc.

RTN1

RTN2

RTN3

RTN5

RTN6

RTN7

RTN8

RTN9

RTN10

RTN11

RTN11a

RTN12

RTN13

RTN14

RTN15

                                                                                                                                                                   BBT Website

Comments

comments