Đã sẵn sàng cho Hội Thi Văn Nghệ Phật Giáo Liên Quận cụm 1.

Ngày 25/03/2014, Ban Tổ Chức Hội Thi Cụm 1 đã họp: Bàn thống nhất một số công việc cụ thể cho ngày thi chánh như: Thành lập ban giám khảo, cách chấm điểm thi, bốc thăm chọn thứ tự thi cho 30 tiết mục tham dự và bầu bổ sung một số tiểu ban để phục vụ ngày hội thi.

* Hình ảnh họp Ban Tổ Chức:

hopBTC-1

hopBTC-2

hopBTC-3

hopBTC-4

hopBTC-6

hopBTC-7

hopBTC-8

hopBTC-9

hopBTC-10

hopBTC-11

hopBTC-12

hopBTC-13

hopBTC-14

hopBTC-15

hopBTC-16

hopBTC-17

hopBTC-18

hopBTC-18a

hopBTC-19

hopBTC-20

* Ban tổ chức hội thi văn nghệ:

DS_BTC

* Danh sách các tiết mục dự thi văn nghệ Cụm 1:

DS_nhomthi_2

* Các đoàn tập luyện:

tapdien-1

tapdien-3

tapdien-5

tapdien-6

tapdien-8

tapdien-9

tapdien-11

tapdien-13

tapdien-14

tapdien-15

tapdien-16

tapdien-17

tapdien-18

tapdien-19

tapdien-20

tapdien-21

tapdien-22

tapdien-23

tapdien-24

tapdien-25

tapdien-26

tapdien-27

tapdien-28

tapdien-29

tapdien-30

                                                                                                                                                                    BBT Website

Comments

comments