Chương trình phật sự tháng 4 & 5 ÂL

Sau đây là chi tiết chương trình hoạt động phật sự tháng 4 & 5 âm lịch :

* Hình ảnh vườn Lâm Tì Ni:

ThongBao-ThinhPhatNietBanKT1

vuonlamtini_KimThien1

vuonlamtini_KimThien2

phatnhapnietban_1

phatnhapnietban_2

phatnhapnietban_3

                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments