Chương trình Phật Đản PL 2557 – DL 2013

Chương trình mừng Phật Đản Sanh tại Chùa Linh Quang:

ChTrìnhPhĐản-2013-2557-LQ

Hình ảnh đón mừng Phật Đản Sanh năm 2012 tại chùa:   

PhatDan2011_1

PhatDan2011_2

PhatDan2011_3

PhatDan2011_4

PhatDan2011_5

PhatDan2011_6

PhatDan2011_7

PhatDan2011_8

PhatDan2011_9

PhatDan2011_10

PhatDan2011_11

PhatDan2011_12

PhatDan2011_13

PhatDan2011_14

PhatDan2011_15

PhatDan2011_17

PhatDan2012_1

PhatDan2012_2

PhatDan2012_3

PhatDan2012_4

PhatDan2012_5

PhatDan2012_6

PhatDan2012_7

PhatDan2012_8

Chương trình múa lân mừng Phật Đản:     

    PhatDan2009_5

PhatDan2010_1

PhatDan2010_2

PhatDan2010_3

PhatDan2010_4

PhatDan2010_5

PhatDan2010_6

PhatDan2010_7

PhatDan2010_8

PhatDan2010_9

PhatDan2010_10

Hình ảnh đón mừng Phật Đản Sanh năm 2010 tại chùa:

 PhatDan2009_1

PhatDan2009_2

PhatDan2009_3

PhatDan2009_4

                                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments