Chương trình “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Sanh” PL 2559 – DL 2015 tại Chùa Linh Quang.

Để tưởng nhớ ân đức giáo hóa của Đức Bổn Sư, Chùa Linh Quang tổ chức lễ kỷ niệm Đản Sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật PL.2259 vào lúc 9h sáng ngày 15/04/Ất Mùi. Kính mời quý Phật tử về chùa dự lễ tụng Kinh, Tắm Phật góp phần cầu nguyện cho Quốc thới dân an chúng sinh an lạc.

Sau đây là chi tiết chương trình buổi lễ:

CTPD_LinhQuang_2015

LeTamPhatPH2015-(1)

LeTamPhatPH2015-(1a)

LeTamPhatPH2015-(2)

LeTamPhatPH2015-(3)

LeTamPhatPH2015-(4)

LeTamPhatPH2015-(5)

LeTamPhatPH2015-(6)

LeTamPhatPH2015-(7)

LeTamPhatPH2015-(8)

LeTamPhatPH2015-(9)

LeTamPhatPH2015-(10)

LeTamPhatPH2015-(11)

LeTamPhatPH2015-(12)

LeTamPhatPH2015-(13)

LeTamPhatPH2015-(14)

LeTamPhatPH2015-(15)

LeTamPhatPH2015-(16)

LeTamPhatPH2015-(22)

LeTamPhatPH2015-(23)

LeTamPhatPH2015-(24)

LeTamPhatPH2015-(25)

LeTamPhatPH2015-(26)

LeTamPhatPH2015-(27)

LeTamPhatPH2015-(28)

LeTamPhatPH2015-(30)

LeTamPhatPH2015-(32)

LeTamPhatPH2015-(33)

LeTamPhatPH2015-(34)

                                                                                                                                                          BBT Website

Comments

comments