Chương trình Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014.

Chương trình
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc – Vesak – 2014 – PL 2558
tổ chức lần 2 tại Việt Nam

A. Tổ chức ở Trung Ương:
Từ ngày 7 – 11 tháng 5 năm 2014 (Nhằm 09 – 13/4 Giáp Ngọ)
tại Chùa Bái Đính, Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình.

B. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh:
Lúc 6 giờ, ngày 15/04 Giáp Ngọ (13/5/2014)
tại Chùa Việt Nam Quốc Tự số 244 đường 3/2, Phường 12, Quận 10.

C. Tại Quận 1:
* Mùng 8/4 Giáp Ngọ: Lễ Tắm Phật.
* Ngày 14/4 Giáp Ngọ (Nhằm 12/5/2014)
– 9 giờ : Họp mặt chức sắc mừng Phật Đản
– 17 giờ :  Lễ Phật Đản Quận 1.
Văn nghệ.
* Rằm – 15/4 Giáp Ngọ (Nhằm 13/5/2014)
– 17 giờ : Phát quà từ thiện (500 phần)
– 19 giờ : Văn nghệ mừng Phật Đản (Biểu diễn báo cáo các tiết mục đạt giải.)

D. Tại Chùa Linh Quang: (280/93 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh.)
* Mùng 01/4 ÂL : Khai Kinh Pháp Hoa.
* Mùng 06/4 ÂL : Trang trí cờ đèn.
* Rằm 15/4 ÂL : Lễ Phật Đản chính
– 9 giờ :  Nghi lễ cúng dường Phật Đản.
Tắm Phật
Thọ Trai
-11 giờ 30 : Phát quà từ thiện (250 phần)
-18 giờ 45 : Tụng Kinh Pháp Hoa.

** Ý nghĩa: 3 bông sen lớn (đường kính 6m, cao 4.60m ) trước chùa Vạn Thọ.
Ba hoa sen tượng trưng ba ngôi báu: Phật – Pháp – Tăng, 12 cánh là thập nhị nhơn duyên, hai tầng cánh ý nghĩa chỉ bậc hữu học và vô học.

Hình ảnh chuẩn bị Phật Đản 2014: Hình thực hiện 3 hoa sen lớn:

HoaSen_VanTho-2

HoaSen_VanTho-3

HoaSen_VanTho-4

HoaSen_VanTho-5

HoaSen_VanTho-6

HoaSen_VanTho-7

HoaSen_VanTho-8

HoaSen_VanTho-9

HoaSen_VanTho-10

HoaSen_VanTho-11

HoaSen_VanTho-12

HoaSen_VanTho-13

HoaSen_VanTho-14

HoaSen_VanTho-15

HoaSen_VanTho-16

HoaSen_VanTho-17

HoaSen_VanTho-19

Hình ráp hoa sen và hoàn thiện:

HoanThien_hoasen-1

HoanThien_hoasen-2

HoanThien_hoasen-3

HoanThien_hoasen-4

HoanThien_hoasen-7

HoanThien_hoasen-8

HoanThien_hoasen-9

HoanThien_hoasen-11

HoanThien_hoasen-12

HoanThien_hoasen-13

HoanThien_hoasen-14

HoanThien_hoasen-15

HoanThien_hoasen-16

Hình cắt và làm điện lồng đèn Phật Đản:

LamLongDen-1

LamLongDen-2

LamLongDen-3

LamLongDen-4

LamLongDen-5

LamLongDen-6

LamLongDen-7

LamLongDen-8

LamLongDen-9

LamLongDen-10

LamLongDen-11

LamLongDen-12

LamLongDen-13

LamLongDen-14

LamLongDen-15

LamLongDen-16

LamLongDen-17

LamLongDen-18

LamLongDen-19

LamLongDen-20

Hình chuẩn bị Lễ Đài Phật Đản Q.1 – Chùa Vạn Thọ:

Chbi_LeDai-1

Chbi_LeDai-2

Chbi_LeDai-3

Chbi_LeDai-4

                                                                                                                                                                                  BBT Website

Comments

comments