Chùa Linh Quang và Chùa Pháp Hoa: Cúng dường Trường Hạ TP.

“Ba tháng An Cư tạo phước điền,
Cửu tuần Tu – Học kết thiện duyên,
Mỗi đi qua thêm tuổi đạo,

Tạo bồi phước đức lợi nhơn thiên”.

 

Theo Luật Tạng Tỳ Ni Phật dạy: Hàng năm đến mùa mưa, Chư Tăng Ni đều phải An Cư Kiết Hạ để thúc liễm thân tâm trao dồi tu Tam Vô Lậu Học: Giới – Định – Huệ. Mùa An Cư cũng là tạo duyên lành cho hàng Phật Tử phát tâm cúng dường với Tam Bảo.

Trên tinh thần bổn phận trách nhiệm và hộ trì chánh pháp trường tồn, nên ngày 19/07/2015 (04/06 Ất Mùi) Thầy Thích Minh Quang đã tổ chức chư Tăng Phật Tử Chùa Linh Quang P.2, Q.Bình Thạnh và Chùa Pháp Hoa Q.6…đi cúng dường các trường Hạ: Chùa Phổ Quang THPG, Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Q.1, Chùa Phổ Quang PN, Chùa Tuyền Lâm Q.6

* Hình ảnh cúng dường Trường Hạ tại Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Q.1:

                                                                                                                                                                  BBT Website

Comments

comments