Chùa Linh Quang tổ chức Trai Đàn Chẩn Tế nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL2557 – DL2013

Chùa Linh Quang , phường 2 , Quận Bình Thạnh tổ chức Trai Đàn Chẩn Tế – nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2557 – DL 2013.
Buổi lễ được khởi sự từ 13 giờ đến 21g30 Ngày 24/7 Quý Tỵ (nhằm ngày 30/8/2013): Thỉnh Phật, khai chung bản, thượng phan, cúng cơm vong, tụng kinh Báo Hiếu và cuối cùng là Ban Kinh Sư đăng đàn Chẩn Tế, rất trang nghiêm và có ý nghĩa nhằm Tri ân và báo ân đối với ơn sanh thành dưỡng dục và cầu nguyện Quốc Thái dân an, âm siêu dương thới nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.

* Sau đây là hình ảnh buổi lễ:

CTchante-1

CTchante-3

CTchante-4

CTchante-6

CTchante-8

CTchante-9

CTchante-10

CTchante-11

CTchante-12

CTchante-13

* Hình ảnh bàn thờ Ngũ Phương Phật :

NguPhuongPhat-1

NguPhuongPhat-2

NguPhuongPhat-3

NguPhuongPhat-4

NguPhuongPhat-5

* Khóa lễ tụng kinh Báo Hiếu :

KhaikinhCT-1

KhaikinhCT-2

KhaikinhCT-3

KhaikinhCT-4

KhaikinhCT-5

KhaikinhCT-6

KhaikinhCT-7

KhaikinhCT-8

KhaikinhCT-9

* Hình ảnh đăng đàn Chẩn Tế :

DangDanCT-1

DangDanCT-2

DangDanCT-3

DangDanCT-4

DangDanCT-5

DangDanCT-6

DangDanCT-7

DangDanCT-8

DangDanCT-9

DangDanCT-10

DangDanCT-11

DangDanCT-12

DangDanCT-13

DangDanCT-14

DangDanCT-15

DangDanCT-16

DangDanCT-17

                                                                                                                                                                                    BBT Website

Comments

comments