Chùa Linh Quang tổ chức lễ Vu Lan và phát quà từ thiện cho người nghèo.

Ngày 15/7 Quý Tỵ (21/08/2013) Chư Tăng đông đảo phật tử về chùa tụng kinh Vu Lan cúng Rằm Trung Ngươn, cầu an – cầu siêu bạt độ nhân mùa Báo Hiếu và Chùa đã phát 250 phần quà từ thiện cho người nghèo khó khăn ở địa phương.

Sau đây là hình ảnh lễ Vu Lan tại chùa:

VuLan2013-1

VuLan2013-2

VuLan2013-3

VuLan2013-4

VuLan2013-5

VuLan2013-6

VuLan2013-8

VuLan2013-9

VuLan2013-10

VuLan2013-11

VuLan2013-12

VuLan2013-13

VuLan2013-14

Hình ảnh phát quà từ thiện tại chùa:

tuthien2013-1

tuthien2013-2

tuthien2013-3

tuthien2013-4

tuthien2013-5

tuthien2013-6

tuthien2013-7

tuthien2013-8

tuthien2013-9

                                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments