Chùa Linh Quang , Phường 2, Bình Thạnh: Tổ chức Hoàn Đàn Dược Sư.

Suốt tháng giêng năm Giáp Ngọ , Đạo Tràng Chùa Linh Quang khai đàn và trì tụng kinh Dược Sư đầu năm cầu quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc.

Sáng 29/01 ÂL là lễ hoàn đàn trong không khí trang nghiêm hoan hỷ và ấm tình pháp lữ của Tăng Ni phật tử hòa hiệp dị khẩu đồng thinh: Trì Dược Sư Kinh, trì Dược Sư Chú và niệm danh hiệu Dược Sư Phật… với hương hoa đăng quả phẩm tiến cúng Tam Bảo và cuối cùng là lễ cúng dường Trai Tăng.

Mời quý vị xem hình: Đạo Tràng trì tụng hoàn kinh Dược Sư:

TKDuocSu-1

TKDuocSu-2

TKDuocSu-3

TKDuocSu-5

TKDuocSu-6

TKDuocSu-7

TKDuocSu-8

TKDuocSu-9

TKDuocSu-10

TKDuocSu-12

TKDuocSu-15

TKDuocSu-16

TKDuocSu-17

TKDuocSu-21

Lễ cúng dường Trai Tăng:

TaiTangDuocSu-2

TaiTangDuocSu-3

TaiTangDuocSu-5

TaiTangDuocSu-6

TaiTangDuocSu-7

TaiTangDuocSu-8

TaiTangDuocSu-11

TaiTangDuocSu-12

TaiTangDuocSu-14

TaiTangDuocSu-15

TaiTangDuocSu-16

TaiTangDuocSu-18

TaiTangDuocSu-20

TaiTangDuocSu-22

TaiTangDuocSu-23

TaiTangDuocSu-24

TaiTangDuocSu-26

TaiTangDuocSu-27

TaiTangDuocSu-28

TaiTangDuocSu-29

TaiTangDuocSu-30

TaiTangDuocSu-31

Ban trai soạn đổ bánh xèo và làm thức ăn cúng dường:

TraiSoanDuocSu-1

TraiSoanDuocSu-2

TraiSoanDuocSu-3

TraiSoanDuocSu-4

TraiSoanDuocSu-5

TraiSoanDuocSu-6

TraiSoanDuocSu-7

TraiSoanDuocSu-8

                                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments