Chùa Linh Quang P2 Bình Thạnh Khai Kinh Cầu An Đầu Năm

Mùng 8 tháng Giêng Năm Giáp Ngọ (07/02/2014) Đạo tràng Chùa Linh Quang khai đàn Kinh Dược Sư: Cầu quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc, và cúng sao hội cho thập phương bá tánh: tiêu tai giải hạn, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.

Buổi lễ được đông đảo Phật Tử thập phương bá tánh gần xa tham dự trang nghiêm. Kết thúc khoá lễ mọi người được dùng chè xôi và lộc Phật trong niềm hoan hỷ. Được biết thời khoá Kinh Dược Sư được trì tụng suốt tháng Giêng năm Giáp Ngọ vào lúc 18g45 mỗi buổi tối.

* Các hình ảnh đàn tràng Dược Sư:

cungsao2014-1

cungsao2014-3

cungsao2014-4

cungsao2014-5

cungsao2014-6

cungsao2014-7

cungsao2014-8

cungsao2014-10

cungsao2014-12

cungsao2014-14

cungsao2014-15

cungsao2014-16

cungsao2014-17

cungsao2014-18

cungsao2014-20

cungsao2014-21

cungsao2014-22

cungsao2014-23

cungsao2014-24

cungsao2014-25

cungsao2014-26

cungsao2014-27

cungsao2014-30

cungsao2014-31

cungsao2014-32

cungsao2014-33

cungsao2014-34

cungsao2014-35

                                                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments