Chùa Linh Quang P.2, Q.Bình Thạnh: Tổ chức tụng Kinh Địa Tạng & cúng dường Trai Tăng.

* (Gia đình 1) Trai chủ: (vợ) Trần Thị Năm, (các con) Phan Thị Hoà-Thiện Thuận, Phan Quang Xuân, Phan Thị Nga, Phan Thị Hạnh, Phan Thị Hà, (Rể) Trần Phước Anh, Nguyễn Viết Khương, Hà Chí Tâm, (cháu) Phan Quang Vũ, Phan Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Viết Tâm, Hà Chí Trung
Cầu Siêu: ông: Phan Quang Bồng
Pd: Minh Thanh, HT: 87 tuổi
Tử: 29/09 (Nhuần) Giáp Ngọ
(Chung Thất)

* (Gia đình 2) Hiếu chủ: (con) Trần Tuyết Hồng Pd: Tịnh Giác
Cầu Siêu: ông: Trần Quê
Pd:  Trí Huệ, HT: 84 tuổi
Tử: 04/09 (Nhuần) Giáp Ngọ
(Chung Thất)

Chương trình: Khai kinh Địa Tạng: Lúc 18giờ45, ngày 15,16,17/10 âl-2014. Lễ Trai Tăng: Sáng lúc 9giờ ngày 17/10 âl (08/12/2014), 10giờ30: tiến linh-cúng cơm vong, 11giờ: cúng dường Trai Tăng & quý khách quý Phật Tử dùng cơm.

* Mời quý vị xem hình ảnh buổi lễ:

1/ Đạo tràng tụng Kinh Địa Tạng

tungkinh_DT-3

tungkinh_DT-4

tungkinh_DT-6

tungkinh_DT-11

2/ Khoá lễ cầu siêu bạt độ:

 CauSieu_DT-1

CauSieu_DT-2

CauSieu_DT-3

CauSieu_DT-4

CauSieu_DT-5

CauSieu_DT-6

CauSieu_DT-7

CauSieu_DT-8

CauSieu_DT-9

CauSieu_DT-10

CauSieu_DT-11

CauSieu_DT-12

3/ Tiến Linh-cúng cơm vong

TienLinh_DT-1

TienLinh_DT-2

TienLinh_DT-3

TienLinh_DT-4

TienLinh_DT-6

TienLinh_DT-8

TienLinh_DT-9

TienLinh_DT-12

TienLinh_DT-13

TienLinh_DT-14

TraiTang_DT-1

TraiTang_DT-2

TraiTang_DT-3

TraiTang_DT-4

TraiTang_DT-6

TraiTang_DT-7

TraiTang_DT-8

TraiTang_DT-9

TraiTang_DT-10

TraiTang_DT-11

TraiTang_DT-12

TraiTang_DT-13

TraiTang_DT-14

TraiTang_DT-15

TraiTang_DT-16

TraiTang_DT-17

TraiTang_DT-18

TraiTang_DT-19

                                                                                                                                                                              BBT Website

Comments

comments