Chùa Linh Quang, P.2, Q.Bình Thạnh: Tổ chức lễ giỗ lần thứ 9 cố HT Thích Phổ Thượng.

Ngày 23/02/2015 nhằm Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi; Bổn Tự Chùa Linh Quang tổ chức tưởng niệm ân sư HT Thích Phổ Thượng – Nguyên Trụ Trì Chùa Linh Quang sở tại.

8 giờ khóa lễ tụng kinh, 9 giờ Ban Kinh Sư đăng đàn cầu siêu cúng ngọ và Tiến Sư, 10 giờ 30: Lễ tưởng niệm và cúng dường Trai tăng – thọ trai.

Đến chứng minh có chư Tôn giáo phẩm Trung Ương , Thành Phố như: HT Thích Như Niệm, HT Thích Thiện Tánh, HT Thích Thanh Hùng, HT Thích Như Tín, HT Thích Minh Hiền, HT Thích Tấn Đạt, TT Thích Tâm Chơn – P.Ban Trị Sự PG Q.Bình Thạnh và Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong môn phong pháp quyến cùng đông đảo quý khách quý phật tử gần xa đồng tham dự.

* Mời quý vị xem hình buổi lễ tụng kinh tại Chùa:

TK_gio5_2015-1

TK_gio5_2015-3

TK_gio5_2015-4

TK_gio5_2015-5

TK_gio5_2015-6

TK_gio5_2015-7

TK_gio5_2015-8

TK_gio5_2015-9

TK_gio5_2015-10

TK_gio5_2015-11

TK_gio5_2015-13

TK_gio5_2015-15

* Ban Kinh Sư cúng ngọ Tiến Sư:

BanKinhSu_gio5_2015-1

BanKinhSu_gio5_2015-2

BanKinhSu_gio5_2015-3

BanKinhSu_gio5_2015-4

BanKinhSu_gio5_2015-5

BanKinhSu_gio5_2015-6

BanKinhSu_gio5_2015-7

BanKinhSu_gio5_2015-8

BanKinhSu_gio5_2015-9

BanKinhSu_gio5_2015-10

BanKinhSu_gio5_2015-11

BanKinhSu_gio5_2015-13

* Hình ảnh Trai Tăng cúng dường:

TraiTang_gio5_2015-1

TraiTang_gio5_2015-2

TraiTang_gio5_2015-3

TraiTang_gio5_2015-4

TraiTang_gio5_2015-5

TraiTang_gio5_2015-6

TraiTang_gio5_2015-8

TraiTang_gio5_2015-9

TraiTang_gio5_2015-10

TraiTang_gio5_2015-11

TraiTang_gio5_2015-13

TraiTang_gio5_2015-14

TraiTang_gio5_2015-15

TraiTang_gio5_2015-17

TraiTang_gio5_2015-18

TraiTang_gio5_2015-19

TraiTang_gio5_2015-20

TraiTang_gio5_2015-22

TraiTang_gio5_2015-23

TraiTang_gio5_2015-24

TraiTang_gio5_2015-25

TraiTang_gio5_2015-26

TraiTang_gio5_2015-27

TraiTang_gio5_2015-28

TraiTang_gio5_2015-29

TraiTang_gio5_2015-30

TraiTang_gio5_2015-31

TraiTang_gio5_2015-32

* Cảnh Mùa Xuân tại Chùa Linh Quang:

MuaXuan_LQ_2015-1

MuaXuan_LQ_2015-2

MuaXuan_LQ_2015-3

MuaXuan_LQ_2015-4

MuaXuan_LQ_2015-6

MuaXuan_LQ_2015-7

MuaXuan_LQ_2015-8

MuaXuan_LQ_2015-10

MuaXuan_LQ_2015-11

MuaXuan_LQ_2015-12

MuaXuan_LQ_2015-13

MuaXuan_LQ_2015-14

MuaXuan_LQ_2015-15

MuaXuan_LQ_2015-16

MuaXuan_LQ_2015-17

MuaXuan_LQ_2015-18

MuaXuan_LQ_2015-19

MuaXuan_LQ_2015-20

MuaXuan_LQ_2015-21

MuaXuan_LQ_2015-22

MuaXuan_LQ_2015-23

MuaXuan_LQ_2015-25

MuaXuan_LQ_2015-26

MuaXuan_LQ_2015-27

MuaXuan_LQ_2015-29

MuaXuan_LQ_2015-33

                                                                                                                                                             BBT Website

Comments

comments