Chùa Linh Quang P.2, Q. Bình Thạnh – Lễ đưa Chư Thiên tất niên cuối năm.

Sáng ngày 25/12 Giáp Ngọ (13/02/2015) Bổn tự Chùa Linh Quang tổ chức hoàn kinh tất niên: Đưa Chư Thiên, cúng cơm ngày tảo mộ chư vong linh thờ tại chùa, phát 300 phần quà từ thiện cho người nghèo. Cuối cùng là dùng bún riêu và cơm chay thân mật ngày tất niên.

Mời quý vị xem hình buổi lễ: Chùa Linh Quang tụng Kinh hoàn tất

tetnienLQ2015-1

tetnienLQ2015-3

tetnienLQ2015-4

Hình ảnh cúng cơm vong

Hình ảnh phát quà từ thiện :

tetnienLQ2015-6

tetnienLQ2015-7

tetnienLQ2015-8

tetnienLQ2015-9

tetnienLQ2015-10

tetnienLQ2015-12

tetnienLQ2015-14

tetnienLQ2015-15

tetnienLQ2015-16

Ngày 26/12 Giáp NgọChùa Pháp Hoa khóa Lễ Tụng Kinh:

PH_tungkinh2015-1

PH_tungkinh2015-3

PH_tungkinh2015-4

PH_tungkinh2015-5

PH_tungkinh2015-6

PH_tungkinh2015-7

PH_tungkinh2015-8

PH_tungkinh2015-10

PH_tungkinh2015-11

PH_tungkinh2015-13

PH_tungkinh2015-14

PH_tungkinh2015-15

PH_tungkinh2015-18

PH_CTD2015-1

PH_CTD2015-2

PH_CTD2015-3

PH_CTD2015-4

PH_CTD2015-5

PH_CTD2015-6

PH_CTD2015-7

PH_CTD2015-8

PH_CTD2015-10

Phát quà từ thiện (200 phần):

PH_tuthien2015-1

PH_tuthien2015-2

PH_tuthien2015-3

PH_tuthien2015-4

PH_tuthien2015-5

PH_tuthien2015-7

PH_tuthien2015-8

PH_tuthien2015-9

PH_tuthien2015-10

PH_tuthien2015-11

PH_tuthien2015-12

PH_tuthien2015-13

Hình ảnh dùng cơm thân mật tại chùa:

PH_thotrai2015-2

PH_thotrai2015-3

PH_thotrai2015-4

PH_thotrai2015-5

PH_thotrai2015-6

PH_thotrai2015-9

PH_thotrai2015-11

PH_thotrai2015-12

PH_thotrai2015-14

PH_thotrai2015-16

                                                                                                                                                                         BBT Website

Comments

comments