Chùa Linh Quang P.2, Q.Bình Thạnh: Hoàn đàn Dược Sư năm Ất Mùi-2015

Đàn Tràng Dược Sư Chùa Linh Quang được trì tụng xuyên suốt trọn tháng Giêng để tạo duyên lành cho Phật Tử tham gia tu tập và hồi hướng cầu nguyện quốc thới dân an, phong điều vũ thuận, bá gia bá tách bình yên, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ.

Ngày 28/01 Ất Mùi, nhằm 18/03/2015 được tổ chức hoàn mãn theo chương trình: 8giờ30 phóng sanh, 9g tụng Kinh Dược Sư, 10g30 tiến linh lễ Chung Thất – 49 ngày cho hương linh Lê Thị Bông, PD Liên Hoa, 11g cúng dường Trai Tăng và Phật Tử dùng cơm.

* Hình lưu lại của buổi lễ:

1- Phóng sanh và Tụng Kinh Dược Sư

phongsang_DS2015-2

phongsang_DS2015-3

phongsang_DS2015-4

phongsang_DS2015-5

phongsang_DS2015-7

phongsang_DS2015-9

phongsang_DS2015-10

2- Cúng cơm vong

 CungCom_DS2015-2

CungCom_DS2015-3

CungCom_DS2015-5

3- Lễ cúng dường Trai Tăng và Phật Tử dùng cơm.

traitang_DS2015-2

traitang_DS2015-4

traitang_DS2015-5

traitang_DS2015-6

traitang_DS2015-7

traitang_DS2015-8

traitang_DS2015-12

traitang_DS2015-13

traitang_DS2015-14

traitang_DS2015-15

traitang_DS2015-18

traitang_DS2015-21

traitang_DS2015-23

                                                                                                                                                                  BBT Website

Comments

comments