Chùa Linh Quang : Mùng 8 tháng Giêng năm Ất Mùi cúng Sao cầu an.

* Hình ảnh phật tử cúng sao cầu an tại Chùa.

CungSao_2015-1

CungSao_2015-2

CungSao_2015-3

CungSao_2015-4

CungSao_2015-5

CungSao_2015-6

CungSao_2015-7

CungSao_2015-8

CungSao_2015-9

CungSao_2015-10

CungSao_2015-11

CungSao_2015-12

CungSao_2015-13

CungSao_2015-15

CungSao_2015-16

CungSao_2015-17

CungSao_2015-18

CungSao_2015-19

CungSao_2015-20

CungSao_2015-21

CungSao_2015-22

CungSao_2015-23

CungSao_2015-24

CungSao_2015-25

CungSao_2015-26

CungSao_2015-27

CungSao_2015-28

                                                                                                                                                               BBT Website

Comments

comments