Chùa Linh Quang – Kính mừng Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu.

Trên tình Tri ân và báo ân của người con Phật, Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2558 – DL 2014 trở về, Đạo Tràng Chùa Linh Quang có nhiều hoạt động phật sự thiết thực như: Tụng kinh Vu Lan. Kinh Báo Hiếu hàng ngày , tổ chức cúng rằm Trung ngươn , cúng cơm Chư Tiên Linh thờ tại chùa.
Phát 360 phần quà từ thiện cho người nghèo , giúp học bổng cho các học sinh gia đình nghèo nhân năm học mới…
Đó là những việc để góp phần thể hiện lòng Tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan.

Sau đây là hình ảnh phật sự lễ Vu Lan:

                                                                                                                                                                 BBT Website

Comments

comments