Chùa Linh Quang Đón mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2557 – DL 2013

Chùa Linh Quang P.2, Quận Bình Thạnh: Hòa cùng niềm vui chung của sự kiện ngày Đức Phật ra đời. Sáng ngày Rằm tháng tư âm lịch, Chư Tăng Phật tử long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản tại bổn tự. Thầy Trụ Trì nêu bật ý nghĩa sự kiện Đức Phật Đản Sanh làm lợi lạc chúng sanh và cứu khổ muôn loài, và kêu gọi Tăng Ni Phật tử nổ lực tu tập, đoàn kết làm phật sự để hoằng dương chánh pháp và báo Phật ân đức. Buổi lễ được kết thúc trong sự vui tươi thỏa mãn ý nguyện của mọi người là được dự lễ tắm Phật và kinh hành tụng ca ngợi Phật. Sau cùng Chư Tăng Phật tử dùng cơm và bún riêu chay.

*Sau đây là hình ảnh lễ Phật Đản tại Chùa Linh Quang:

PhanDan2557_LinhQuang-1

PhanDan2557_LinhQuang-2

PhanDan2557_LinhQuang-4

PhanDan2557_LinhQuang-6

PhanDan2557_LinhQuang-7

PhanDan2557_LinhQuang-8

PhanDan2557_LinhQuang-9

PhanDan2557_LinhQuang-10

PhanDan2557_LinhQuang-12

PhanDan2557_LinhQuang-13

PhanDan2557_LinhQuang-14

PhanDan2557_LinhQuang-15

PhanDan2557_LinhQuang-16

PhanDan2557_LinhQuang-17

PhanDan2557_LinhQuang-18

PhanDan2557_LinhQuang-19

PhanDan2557_LinhQuang-20

PhanDan2557_LinhQuang-21

PhanDan2557_LinhQuang-22

PhanDan2557_LinhQuang-23

PhanDan2557_LinhQuang-24

                                                                                                                                                                          BBT Website

Comments

comments