Chùa Linh Quang – Chùa Kim Thiền cúng dường trường Hạ tại Tổ Đình.

TPHCM: Chùa Linh Quang, Phường 2, Quận Bình Thạnh.
Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới – Tiền Giang.

Cúng dường trường Hạ và tổ chức Trai Tăng.
“Kính lạy Tăng bậc thừa chí cả,
Thay Thế Tôn truyền bá đạo mầu,
Từ bi thuyết pháp vô cầu,
Là Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh.”

Truyền thống An Cư Kiết Hạ là thời gian Chư Tăng Ni có dịp câu hội về một trú xứ Tòng Lâm, Tự Viện để kiết giới tu tập cao độ lời phật dạy, từ sinh hoạt nề nếp đó để làm cho Thiền Môn nghiêm tịnh. Trong mùa An Cư cũng là dịp hàng phật tử cúng dường tạo phước điền nơi Tam Bảo.
Ngày 13/6 ÂL (20/7/2013) Đoàn Chư Tăng Phật tử Chùa Linh Quang, Phường 2, Q.Bình Thạnh, Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, Tiền Giang đã tổ chức thăm viếng 2 Trường Hạ Tổ Đình: Vạn Thọ Quận 1 và Phổ Quang Quận Phú Nhuận. Ngoài ra còn tổ chức cúng dường Trai Tăng (46 Vị) tại trường Hạ Tổ Đình Vạn Thọ. Cùng dịp này gia đình cô Cung Thị Nhung – Diệu Cẩm dâng pháp y Ca Sa lên Chư Tôn Đức, hồi hướng Cầu Siêu bạt độ cho mẹ là bà Phạm Thị Bé – Diệu Thọ cao đăng Phật Quốc.

* Sau đây là hình ảnh lễ cúng dường:
-Trường Hạ Tổ Đình Phổ Quang – Phú Nhuận:

cungha_PhoQuang-1

cungha_PhoQuang-2

cungha_PhoQuang-3

cungha_PhoQuang-4

cungha_PhoQuang-5

-Trường Hạ Tổ Đình Vạn Thọ:

             cungha_LinhQuang-1

cungha_LinhQuang-2

cungha_LinhQuang-3

cungha_LinhQuang-4

cungha_LinhQuang-6

cungha_LinhQuang-7

cungha_LinhQuang-8

cungha_LinhQuang-9

cungha_LinhQuang-10

cungha_LinhQuang-11

cungha_LinhQuang-12

cungha_LinhQuang-13

cungha_LinhQuang-14

cungha_LinhQuang-15

                                                                                                                                                                   BBT Website

Comments

comments