Chùa Kim Thiền tổ chức Lễ Cúng Vía Địa Mẫu

Chùa Kim Thiền: Lễ Cúng Vía Địa Mẫu – Thánh tượng thờ đầu tiên hình thành Chùa Kim Thiền sau này.
Chùa Kim Thiền được thành lập 1960 gọi là Kim Thiền Hoàn Mẫu – thờ đức Địa Mẫu . Năm 1994 Chùa được gia nhập Giáo Hội và đổi tên thành Chùa Kim Thiền và thỉnh Phật thờ tại chánh điện và lập điện Địa Mẫu trang nghiêm riêng biệt bên hông chùa.
Ngày 18/10 ÂL – 2014, Thầy Trụ Trì cùng Chư Tăng phật tử long trọng tổ chức vía Địa Mẫu để tưởng nhớ Thánh tượng đầu tiên hình thành chùa để ngày nay hàng phật tử có đạo tràng về tu học.
Chương trình: 8 giờ – Tụng Kinh Phổ Môn Cầu An Quốc thới dân an; 9 giờ 30 – Lễ Vía Địa Mẫu; 10 giờ – Ban nhạc công cúng tế Bà; 11 giờ 30 – Thọ Trai; 14 giờ – Hoàn mãn.

*  Hình lễ vía:

viaDiaMau2014-1

viaDiaMau2014-2

viaDiaMau2014-3

viaDiaMau2014-4

viaDiaMau2014-6

viaDiaMau2014-8

viaDiaMau2014-9

viaDiaMau2014-12

viaDiaMau2014-13

viaDiaMau2014-15

viaDiaMau2014-16

viaDiaMau2014-18

viaDiaMau2014-29

viaDiaMau2014-30

viaDiaMau2014-33

viaDiaMau2014-34

viaDiaMau2014-35

viaDiaMau2014-36

viaDiaMau2014-38

viaDiaMau2014-39

                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments