Chùa Kim Thiền – Tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ Vía Bà và Ngũ Hành Nương Nương.

Chùa Xứ và Ngũ Hành Nương Nương. Theo truyền thống của các vị tiền bối thành lập Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang: Chùa thành lập từ 1960 thờ Địa Mẫu và Bà Chúa Xứ, người dân tin rằng các Bà là những vị Thánh sẽ giúp cho người dân bình yên trong cuộc sống, mưa thuận gió hòa. Tín ngưỡng Bà cũng là niềm tin để mọi người hướng đến việc thiện, tránh xa điều ác.
Theo truyền thống đó , ngày 24/2 Giáp Ngọ (24/3/2014) Chư Tăng phật tử tổ chức tụng Kinh Phổ Môn, lễ Phật và dâng lễ phẩm vía Bà thật trang trọng tại miếu Bà Chùa Kim Thiền được đông đảo người dân địa phương tham dự:

Sau đây là hình ảnh lễ vía:

viaBa2014-(1)

viaBa2014-(2)

viaBa2014-(3)

viaBa2014-(4)

viaBa2014-(5)

viaBa2014-(6)

viaBa2014-(7)

viaBa2014-(8)

viaBa2014-(9)

viaBa2014-(10)

viaBa2014-(11)

viaBa2014-(12)

viaBa2014-(13)

viaBa2014-(14)

viaBa2014-(15)

* Hình ảnh xây Bếp và Lò tại Chùa Kim Thiền :

viaBa2014-(16)

viaBa2014-(17)

viaBa2014-(18)

viaBa2014-(19)

viaBa2014-(20)

viaBa2014-(21)

viaBa2014-(22)

* Dạo cảnh Cù Lao gần Chùa Kim Thiền:

viaBa2014-(23)

viaBa2014-(24)

viaBa2014-(25)

viaBa2014-(26)

viaBa2014-(27)

viaBa2014-(28)

viaBa2014-(29)

viaBa2014-(30)

viaBa2014-(31)

viaBa2014-(32)

                                                                                                                                                                 BBT Website

Comments

comments