Chùa Kim Thiền đón mừng Xuân Giáp Ngọ.

Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới Tiền Giang Đón Xuân Giáp Ngọ – 2014.

KimThien_Xuan_2014-1

KimThien_Xuan_2014-2

KimThien_Xuan_2014-3

KimThien_Xuan_2014-4

KimThien_Xuan_2014-5

KimThien_Xuan_2014-6

KimThien_Xuan_2014-8

KimThien_Xuan_2014-9

KimThien_Xuan_2014-10

KimThien_Xuan_2014-11

KimThien_Xuan_2014-13

KimThien_Xuan_2014-14

KimThien_Xuan_2014-16

KimThien_Xuan_2014-17

KimThien_Xuan_2014-19

KimThien_Xuan_2014-20

KimThien_Xuan_2014-22

KimThien_Xuan_2014-23

KimThien_Xuan_2014-24

KimThien_Xuan_2014-26

KimThien_Xuan_2014-27

KimThien_Xuan_2014-28

KimThien_Xuan_2014-29

KimThien_Xuan_2014-30

KimThien_Xuan_2014-31

KimThien_Xuan_2014-32

KimThien_Xuan_2014-33

KimThien_Xuan_2014-34

KimThien_Xuan_2014-35

KimThien_Xuan_2014-36

KimThien_Xuan_2014-37

KimThien_Xuan_2014-38

KimThien_Xuan_2014-39

KimThien_Xuan_2014-40

KimThien_Xuan_2014-41

                                                                                                                                                                                BBT Website

Comments

comments