Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới , Tiền Giang: Khai giảng khóa tu năm Giáp Ngọ.

Ngày 19/02/2014 (nhằm 20/01/ Giáp Ngọ) Khóa Tu “Một Ngày Hướng Phật” được khai giảng với sự chứng minh của Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự PG Huyện Tân Phú Đông, ĐĐ Minh Quang, ĐĐ Thiện Châu, ĐĐ Đồng Trung (Quyền Trụ Trì), Sư Cô Diệu Nhựt và 100 phật tử tham dự.

Được biết vào ngày 20 ÂL của mỗi tháng phật tử vân tập về chùa tu học trọn ngày từ 8h sáng đến 16h chiều. Chương trình gồm: Lễ Sám Hối, Tụng Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Môn, tọa thiền (30 phút), 2 thời nghe giảng và chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Sau đây là hình ảnh lễ khai giảng:
Đạo tràng Tụng Kinh Pháp Hoa:

TungKinh_KT_14-1

TungKinh_KT_14-2

TungKinh_KT_14-3

TungKinh_KT_14-4

TungKinh_KT_14-5

TungKinh_KT_14-6

TungKinh_KT_14-7

TungKinh_KT_14-8

 Phật tử Nghe Thuyết Giảng:

 NgheGiang_KT_14-1

NgheGiang_KT_14-2

NgheGiang_KT_14-3

NgheGiang_KT_14-4

NgheGiang_KT_14-6

NgheGiang_KT_14-7

NgheGiang_KT_14-8

Lễ Khai Giảng: Chư Tôn Đức sách tấn và truyền pháp Y:

KhaiGiang_KT_14-1

KhaiGiang_KT_14-2

KhaiGiang_KT_14-3

KhaiGiang_KT_14-4

KhaiGiang_KT_14-5

KhaiGiang_KT_14-6

KhaiGiang_KT_14-7

KhaiGiang_KT_14-9

KhaiGiang_KT_14-10

KhaiGiang_KT_14-11

KhaiGiang_KT_14-12

Cúng Quả Đường tại Chùa Kim Thiền:

QuaDuong_KT_14-1

QuaDuong_KT_14-2

QuaDuong_KT_14-3

QuaDuong_KT_14-4

QuaDuong_KT_14-5

QuaDuong_KT_14-6

QuaDuong_KT_14-7

Chư  Tăng phật tử Tọa Thiền và sinh hoạt chúng:

ToaThien_KT_14-1

ToaThien_KT_14-2

ToaThien_KT_14-3

ToaThien_KT_14-4

ToaThien_KT_14-5

ToaThien_KT_14-6

ToaThien_KT_14-7

Ngoại cảnh tại Chùa Kim Thiền:

NgoaiCanh_KT_14-1

NgoaiCanh_KT_14-2

NgoaiCanh_KT_14-3

NgoaiCanh_KT_14-4

NgoaiCanh_KT_14-6

NgoaiCanh_KT_14-7

NgoaiCanh_KT_14-8

NgoaiCanh_KT_14-9

NgoaiCanh_KT_14-10

NgoaiCanh_KT_14-11

NgoaiCanh_KT_14-12

NgoaiCanh_KT_14-13

NgoaiCanh_KT_14-14

NgoaiCanh_KT_14-15

NgoaiCanh_KT_14-16

NgoaiCanh_KT_14-17

NgoaiCanh_KT_14-18

NgoaiCanh_KT_14-19

NgoaiCanh_KT_14-20

NgoaiCanh_KT_14-21

NgoaiCanh_KT_14-22

                                                                                                                                                                                         BBT Website

Comments

comments