Phát quà cho người nghèo

vulanbaohieulinhquang150

Chùa Linh Quang – Kính mừng Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu.
22/11/2015

Trên tình Tri ân và báo ân của người con Phật, Mùa Vu Lan Báo...