Phật giáo

phathoang150

Thông tư về lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
30/11/2015

Thông tư số 258/TT.HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS ấn ký hôm nay,...