Tịnh độ

no image

Bản ý của Tịnh độ tông

02/12/2015

Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và...

no image

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh

02/12/2015

Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng...