Phật học ván đáp

no image

Cõi Cực Lạc có hay không?

02/12/2015

Niệm Phật là một pháp môn tu tập rất căn bản và phổ biến trong...

no image

Luật Nhân quả do ai điều khiển?

02/12/2015

Tự thân tiến trình nhân – duyên – quả cũng do duyên sinh, vô ngã...