Giáo lý cơ bản

no image

Phước báo của sự tùy hỷ

02/12/2015

Người tu học Phật ai cũng biết bố thí hay hoạt động từ thiện là...

no image

Niệm Phật – Pháp môn viên mãn

02/12/2015

Niệm Phật là pháp môn tương nhiếp hết thảy pháp môn, gom thâu cả Phật...

no image

Nói về “Phương pháp tu Tịnh Độ và Thiền.”

02/12/2015

Trong nhà Phật không có pháp nào chống đối với pháp nào, chỉ phương pháp...

no image

Tịnh độ tông

02/12/2015

Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông (zh. jìngtǔ-zōng 淨土宗, ja. jōdo-shū), có khi được...

no image

Pháp môn Tịnh độ

02/12/2015

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là...

no image

Niệm Phật có nghĩa là…

02/12/2015

…Có nghĩa là buông và bỏ. Buông và bỏ cái tôi và cái của tôi....

no image

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật

02/12/2015

Thứ nhất Định tâm thiền; Thứ hai Chế tâm thiền; Thứ ba Thể chân thiền;...

no image

Dọn rác trong tâm

02/12/2015

Nhân đầu mùa hạ, chư Tăng cấm túc an cư, nên chúng ta bàn đề...

no image

Được phước hay tổn phước?

02/12/2015

Đối với các cháu khá hiếu động, khi đến chùa nếu có gây ra chút...

no image

Đi chùa – Học cách an tâm

02/12/2015

Chúng ta đến chùa để tìm sự an tịnh, đó là nhu cầu chính của...